Certifikáty a licencie

MS KOVO plus, s.r.o.

Naša spoločnosť získala a s hrdosťou vlastní certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Tieto prestížne certifikáty sú dôkazom našej neustálej snahy o dosahovanie najvyšších štandardov v oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti a zdravia pri práci.

Certifikát ISO 9001

Potvrdzuje našu schopnosť poskytovať výrobky/služby, ktoré spĺňajú prísne normy kvality a odpovedajú očakávaniám našich zákazníkov. Týmto certifikátom vyjadrujeme našu záväzok k neustálemu zlepšovaniu procesov a poskytovaniu najlepších produktov či služieb.

Certifikát ISO 14001

Je norma pre environmentálny manažment a jeho získanie znamená, že sme sa zaviazali k environmentálnej zodpovednosti a udržateľnosti. Sme hrdí, že naša činnosť je realizovaná s ohľadom na životné prostredie a snažíme sa minimalizovať jej vplyv na našu planétu.

Certifikát ISO 45001

potvrdzuje naše záväzky v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci. Sme oddaní zabezpečeniu bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov a vytvárame podmienky, ktoré minimalizujú riziká a zvyšujú pohodu v pracovnom prostredí.

Naším cieľom je neustále sa zlepšovať a poskytovať našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom najvyššiu kvalitu, spojenú s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť práce. Tieto certifikáty sú pre nás zárukou, že sme na správnej ceste.